Giv dine manuelt tunge processer et løft

Robotics i Redmark

Hos Redmark har vi brugt RPA til at optimere vores egne arbejdsgange og derved undgå spildtid ved repetitive opgaver, der før blev håndteret af mennesker af kød og blod.

Nedenfor vil vi fortælle lidt om, hvordan en RPA bliver udført i praksis samt, hvad det har gjort for dagligdagen i Redmark.

RPA i Redmark

RPA kendetegnes især ved dens anvendelse til at håndtere administrative opgaver, der indeholder et stort antal ensformige gentagelser, som ofte er bundet af meget specifikke regler. 

Derfor valgte vi i Redmark at undersøge, hvilke opgaver vi har i virksomheden, som kræver flytning af data fra ét sted til et andet, eller justering af data, hvor fremgangsmåden er den samme hver eneste gang.

Robotterne er blandt andet blevet brugt til årsrul, forskudsopgørelse og andre opgaver, som var præget af rutine og gentagelser.

RPA i tal

I Redmark har vi brugt robotten til at indhente forskudsopgørelser fra vores kunder. En proces, der før tog ti minutter pr. opgørelse, ordner robotten nu for os. Alle forskudsopgørelserne blev hentet i én lang, konstant strøm.

Der er tale om 5500 kunder, hvilket almindeligvis ville tage 461 timer eller én medarbejder omkring tre måneder at ordne, såfremt det var det eneste, medarbejderen lavede.

Det ordner vores robotkollegaer, der hverken skal sove, spise eller holde pauser.

Redmark Robot - Maskot billede
Redmark Analyse - Dashboard overblik 2

Hvordan kan RPA anvendes?

RPA-teknologien har den fordel, at man med minimal indsats fra virksomheden kan automatisere manuelle arbejdsgange. Hvor andre automationsteknologier kræver specialiseret ekspertviden, så giver RPA i højere grad ikke-tekniske medarbejdere muligheden for at automatisere processer.

RPA bør overvejes i processer der:

  • Grundet det samlede antal hændelser og varigheden af disse har en større tidsmæssig belastning.
  • Består af gentagende manuelle hændelser; eksempelvis indtastningsarbejde eller overførsel af data mellem systemer.
  • Overholder strukturerede og veldokumenterede regler og har få undtagelser.
Robotics hånd på tastatur

Hvad har vores egne erfaringer været?

Da revisionsprocessen består af en række handlinger, som ofte gentages år for år, så danner dette gode vilkår for brugen af RPA.

I takt med at arbejdsmængden bliver større som følge af kundetilgang, kan meget af det gentagende arbejde automatiseres. Derfor deler vi nedenfor nogle af vores egne erfaringer med robotterne i eget hus.

RPA i Redmark

Vi har blandt andet haft stor succes med at automatisere indhentningen af dokumentation fra SKAT.dk ved hjælp af RPA. SKAT.dk kan fremhæves, da der foreligger faste regler for, hvornår de forskellige former for dokumentation udgives, og det bliver således muligt at systematisere, hvornår de enkelte robotkørsler bør igangsættes.

Robotterne logger selv ind, henter informationerne og lægger dem klar til vores revisorer i en let og overskuelig filstruktur. Vores medarbejdere undgår derved en masse spildtid ved kundeopgaver.

Datadisciplin

For at de nye robotkollegaer kan komme ordentligt i gang med deres arbejde, har vi skulle genoverveje vores datadisciplin. Robotten risikerer ikke at lave en slåfejl men er samtidig overfølsom over for pludselige ændringer i en arbejdsrutine eller et andet layout i et program (lidt som din ældre kollega, måske?).

Derfor er det vigtigt, at filstrukturen og de programmer, robotten skal bruge, ikke ændrer sig eller bliver opdateret, uden at teste det hele først.

Det er blandt andet derfor, at vi altid laver et Proof of Concept med vores robotter, så vi kan sikre, at robotten virker som den skal og kan finde de nødvendige informationer.

Læs mere om teknologien her

Book et uforpligtende møde

Har Redmark Robtics fanget din opmærksomhed, har du spørgsmål eller er du blot interesseret i at høre mere? Tøv da ikke med at kontakte os via formularen, så vi kan arrangere et uforpligtende møde inden for den nærmeste fremtid.