Lad robotten klare arbejdet

Robotic Process Automation

Kontorrobotter kan med stor fordel bruges til at udføre manuelle og rutineprægede opgaver. Opgaver, der med stor sandsynlighed også udføres i de fleste virksomheder.

  • Men hvad er en kontorrobot, og hvad kan den hjælpe med?
  • Hvorfor er det relevant for min virksomhed?
  • Hvad kan jeg eventuelt effektivisere?
24/7 arbejdende virtuelle medarbejdere
20-90% reduktion af manuelle arbejdsgange
6-10 gange hurtigere end mennesker
Minimal fejlmargin – undgå menneskelige fejl
Skalerbart afhængigt af virksomhedens behov
Medarbejder
Forbedret morale – fjern manuelt tunge processer
Redmark robotics hænder gennem skærm

Hvad er Robotics Process Automation?

Robotics Process Automation er en softwareløsning, der imiterer de handlinger, som en almindelig medarbejder ville foretage sig i virksomhedens IT-systemer. Det minder således om makroer fra Excel, men teknologien har den fordel, at den kan arbejde på tværs af systemer.

Da RPA arbejder og imiterer brugernes handlinger direkte i interfacet, kræves der ikke integrationer til alle de programmer, som ønskes anvendt, hvilket resulterer i en lettere implementering med færre omkostninger forbundet.

Softwarerobotten arbejder som en virtuel medarbejder og udfører i de fleste tilfælde handlinger 1-til-1, hvilket betyder at den logger ind, anvender tastatur og mus, indsamler data og strukturerer dette, ligesom enhver anden medarbejder ville have gjort det.

RPA har dog den fordel, at den – forudsat den er programmeret rigtigt – kan udføre trivielle og rutineprægede opgaver både hurtigere og med større præcision, end en medarbejder kan.

Det er således muligt at holde kadencen oppe på tværs af alle døgnets timer, hvorimod en menneskelig medarbejder både kræver ting såsom søvn, mad og fritid.

Hvorfor RPA?

RPA kendetegnes især ved dens anvendelse til at håndtere administrative opgaver, der indeholder et stort antal ensformige gentagelser.

Disse opgaver er sjældent særligt givende for medarbejderne, og de er samtidigt med til at begrænse virksomhedens ressourcer. RPA kan dermed være med til at skabe bedre arbejdsforhold for alle virksomhedens medarbejdere samtidigt med, at der kan blive større overskud til produktion, kunder og udvikling af virksomheden.

  • 24/7 arbejdende virtuelle medarbejdere
  • Strukturerede processer med færre fejl
  • Forøget medarbejderglæde
  • Frigivelse af administrative ressourcer

Eksempel:

Teknologi har over de seneste to årtier for alvor ændret måden, hvorpå vi arbejder. Hvor IT skulle mindske noget arbejde, er der i mange tilfælde ligeledes blevet skabt nye administrative opgaver, der i stedet kræver tid fra medarbejderne.

Man skal overveje en RPA, hvis man har mange gentagende arbejdsopgaver, der kræver, at strukturerede og veldokumenterede regler bliver overholdt. Eksempelvis oprettelse af kunder eller en ny medarbejder i et internt system.

Redmark Robot - Maskot billede

Book et uforpligtende møde

Har Redmark Robotics fanget din opmærksomhed, har du spørgsmål eller er du blot interesseret i at høre mere? Tøv da ikke med at kontakte os via formularen, så vi kan arrangere et uforpligtende møde inden for den nærmeste fremtid.