Automatisk bogføring og arkivering af fakturaer 

Redmark Scanning

Den nye bogføringslov, der kræver digitalt bogholderi, er på vej. Redmark Scanning opfylder alle kravene.

Redmark Scanning er et modul til UVskole, der digitaliserer håndteringen af fakturaer. Løsningen indlæser automatisk bilag fra kreditorer, understøtter et elektronisk godkendelsesflow samt bogfører og arkiverer bilagene i UVskole. 

Nedenfor vil vi fortælle lidt om, hvilke fordele du opnår med anvendelse af Redmark Scanning.

Robotics hånd på tastatur

Fordele ved Redmark Scanning 

  • TidsbesparelserManuel håndtering af fakturaer er en tidskrævende proces flere trin. Med Redmark Scanning til UVskole kan I digitalisere alle arbejdsgange, så det eneste, I skal gøre, er at godkende eller afvise en faktura. Resten holder løsningen styr på 
  • DatakvalitetNår håndteringen af fakturaer bliver digitaliseret, sikrer det samtidig en høj datakvalitet – lige fra modtagelse af bilagene, over godkendelse hos én eller flere parter til korrekt bogføring og arkivering af bilagene i UVskole 
  • SikkerhedSlut med timelange sessioner med en revisor, der skal gennemgå jeres fysiske bilag. Når faktureringsprocessen bliver automatiseret i UVskole, ved I, at regnskabet altid stemmer. Derudover nedsætter I også risici i forbindelse med sygdom eller fravær, for når først løsningen er sat op, kører det hele automatisk 
  • Fremtidssikring. Som en del af fremtidsplanerne for Redmark Scanning til UVskole bliver der bl.a. udviklet et BI-dashboard til løsningen, så skolen får et strategisk styringsværktøj, hvor man kan dykke ned i økonomiske nøgletal og bruge indsigten som beslutningsstøtte 

Teknisk løsningsbeskrivelse 

Når Redmark Scanning til UVskole skal implementeres på jeres skole, sker der rent teknisk det, at skolens fakturamailboks bliver koblet på en nyoprettet Redmark Scanning-mailboks. Når I modtager en faktura, bliver fakturaen automatisk scannet og sendt til godkendelse hos den eller de personer, der er oprettet som godkendere. Hvis fakturaen bliver godkendt, bliver bilaget automatisk overført til UVskole, hvor det bliver lagt til betaling. Samtidig med denne proces bliver fakturaen arkiveret i UVskole med angivelse af godkender, dato og tidspunkt. 

ModulEtableringAntal elever
1 - 400
Antal elever
401 - 700
Antal elever
701 - 1500
Redmark Scanning3.500 kr.5.000 kr.8.000 kr.10.000 kr.
Alle priser er excl. moms.

Prisen giver fri adgang til Redmark Scanning-løsningen med mulighed for at koble flere godkendere på systemet. Derudover er der adgang til en hotline-funktion, hvis der opstår problemer med scanning eller andet. Supporten vedrører ikke faglig rådgivning om bogføring, moms, skat etc.

Robotics hånd på tastatur

Priseksempel

Som eksempel kan vi tage en skole med 200 elever, der manuelt behandler
500 fakturaer om året. Hvis den medarbejder, der skal håndtere fakturaerne, har en timeløn på 200 kroner, og hvis den medarbejder bruger 10 timer
om måneden på opgaven, er vurderingen, at skolen kan spare 7 timer om
måneden ved at automatisere faktureringsopgaven. Sammenlignet med den
månedlige pris på 312 kr. inkl. moms for Redmark Scanning-modulet giver
det skolen en økonomisk besparelse på 77%.

Antal eleverPris pr. år inkl. momsTid pr. månedBesparelse pr. månedPris pr. timeBesparelse i %
2003.750 kr.10 timer7 timer45 kr./time77%
4006.250 kr.15 timer12 timer43 kr./time79%
60010.000 kr.30 timer22 timer38 kr./time81%
80012.500 kr.50 timer40 timer26 kr./time87%

Kontaktoplysninger

Hans Peter Lybæk

Tlf.: 41865610

E-mail: hpl@redmark.dk

Frank Nørgaard

Tlf.: 41865651

E-mail: fn@redmark.dk

Book et uforpligtende møde

Har Redmark Robtics fanget din opmærksomhed, har du spørgsmål eller er du blot interesseret i at høre mere? Tøv da ikke med at kontakte os via formularen, så vi kan arrangere et uforpligtende møde inden for den nærmeste fremtid.